بایگانی نویسنده: امیرحسین جعفرپناه

مینی دوره تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ

با دانلود این دوره می توانید انواع روش های تبلیغاتی رایگان را یاد بگیرید و بعد تخصص خود را به دیگران معرفی و در صورت داشتن محصول و یا خدمات حرفه ای، آنها را به دیگران عرضه کنید.

مینی دوره پست پروداکشن و شیت بندی

با دانلود این دوره می توانید استارت کار خود را در فتوشاپ بزنید. اما دقت داشته باشید، ورود به بازار کار و کسب درامد سرشار، مستلزم این است که به سطح قابل قبول و حرفه ای برسید. این دوره بخشی از پکیج اموزشی پست پروداکشن و پرزانته با فتوشاپ می باشد.