اگه می خوای به طراحی پلان های مسکونی مسلط بشی، در ازمون طراحی معماری قبول بشی و نقشه هایی طراحی کنی که شهرداری تایید کنه باید از منابع زیر استفاده کنی!

هزار جلد دوم مرجع طراحی ضوابط به اتمام رسید .. به زودی پیشفروش چاپ سوم اعلام خواهد شد.