اگه می خوای به طراحی پلان های مسکونی مسلط بشی، در ازمون طراحی معماری قبول بشی و نقشه هایی طراحی کنی که شهرداری تایید کنه باید از منابع زیر استفاده کنی!