با تهیه این پکیج ها، در زمان و هزینه شما صرفه جویی خواهد شد و به کلاس های مکمکل نیازی نخواهید داشت.

بسته طراحی، ضوابط و نقشه خوانی

ارائه به صورت دانلودی

1.980.000 تومان

خرید ارسال پستی از 7 فروردین به بعد

ترسیم نقشه های ساختمانی با اتوکد

ویدیو، کتاب چاپ شده، آرشیو

آموزش اتوکد

520.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 1200 نفر

مدلسازی اجرایی با 3Dsmax

ویدیو، کتاب چاپ شده، آرشیو

550.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 350 نفر

رندرینگ با ویری (اخرین نسخه V-ray 5)

دانلودی، ویدیو، ارائه جلسه ای

899.000 تومان

خرید حتما جزئیات مطالعه شود.

پست پروداکشن و پرزانته

ویدیو، کتاب چاپ شده و آرشیو

480.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 350 نفر

مارکتینگ و تولید محتوا

ویدیو، کتاب چاپ شده و آرشیو

1.499.000 تومان

خرید فروش و درآمد خود را 13 برابر کنید.