با تهیه این پکیج ها، در زمان و هزینه شما صرفه جویی خواهد شد و به کلاس های مکمکل نیازی نخواهید داشت.

پکیج مهندسین هوشمند

5 بسته آموزشی در یک پکیج + هدیه شگفت انگیز

مهندسین هوشمند

قیمت

2.200.000 تومان

خرید حتما محتویات مطالعه شود.

بسته طراحی، ضوابط و نقشه خوانی

دانلودی، ویدیو، ارائه به صورت جلسه ای

829.000 تومان

329.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 900 نفر

ترسیم نقشه های ساختمانی با اتوکد

ویدیو، کتاب چاپ شده، آرشیو

آموزش اتوکد

قیمت

420.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 1200 نفر

مدلسازی اجرایی با 3Dsmax

ویدیو، کتاب چاپ شده، آرشیو

قیمت

450.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 350 نفر

رندرینگ با ویری (اخرین نسخه V-ray 5)

دانلودی، ویدیو، ارائه جلسه ای

قیمت

699.000 تومان

خرید حتما جزئیات مطالعه شود.

پست پروداکشن و پرزانته

ویدیو، کتاب چاپ شده و آرشیو

380.000 تومان

280.000 تومان

خرید تعداد خریداران قبلی بیش از 350 نفر

مارکتینگ و تولید محتوا

ویدیو، کتاب چاپ شده و آرشیو

قیمت

996.000 تومان

 

خرید فروش و درآمد خود را 13 برابر کنید.