گام اول: طراحی، ضوابط و نقشه خوانی

گام دوم: ترسیم نقشه های ساختمانی

گام سوم: مدلسازی اجرایی با تری دی مکس

گام چهارم: رندرینگ

گام پنجم: پست پروداکشن و پرزانته

گام ششم: مارکتینگ واقعی و ابزارها