کتب مباحث مقررات ملی

در این بخش می توانید کتاب های پی دی اف مقررات ملی را دانلود کنید.

فقط کافیست روی هر تصویر کلیک کنید.

مبحث یک .. ویرایش 92

مبحث یک .. ویرایش 92

مبحث یک .. ویرایش 92

[section bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.04)”] [row v_align=”equal” h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ margin=”0px 0 0px 0px” align=”center”] [title style=”bold-center” text=”مباحث 22 گانه نظام مهندسی” color=”rgb(82, 70, 113)” margin_top=”24px” size=”173″]

منبع و مرجع اصلی قوانین اجرایی و ازمون های نظام مهندسی، کتب زیر می باشند.

اما به دلیل اینکه این کتب بدون تصویر می باشند و فقط متن هستند، بهتر است برای یادگیری از منابعی استفاده کنید که دارای تصویر، تفسیر و پشتیبانی انلاین می باشند.

 

برای دانلود هر کتاب، روی آن کلیک کنید.

[/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2006″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-1.pdf” target=”_blank”]

مبحث 1

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2007″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-2.pdf” target=”_blank”]

مبحث 2

ویرایش 84

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2008″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-3.pdf” target=”_blank”]

مبحث 3

ویرایش 95

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2010″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-4.pdf” target=”_blank”]

مبحث 4

ویرایش 96

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2011″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-5.pdf”]

مبحث 5

ویرایش96

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2012″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-6.pdf” target=”_blank”]

مبحث 6

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2014″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-7.pdf” target=”_blank”]

مبحث 7

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2015″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-8.pdf” target=”_blank”]

مبحث 8

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2016″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-9.pdf” target=”_blank”]

مبحث 9

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2018″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-10.pdf” target=”_blank”]

مبحث 10

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2019″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-11.pdf” target=”_blank”]

مبحث 11

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2020″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-12.pdf” target=”_blank”]

مبحث 12

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2022″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-13.pdf” target=”_blank”]

مبحث 13

ویرایش 95

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2023″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-14.pdf” target=”_blank”]

مبحث 14

ویرایش 96

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2024″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-15.pdf” target=”_blank”]

مبحث 15

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2026″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-16.pdf” target=”_blank”]

مبحث 16

ویرایش 96

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2027″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-17.pdf” target=”_blank”]

مبحث 17

ویرایش 89

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2028″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-18.pdf” target=”_blank”]

مبحث 18

ویرایش 96

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row depth_hover=”2″] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2030″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-19.pdf” target=”_blank”]

مبحث 19

ویرایش 89

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2031″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-20.pdf” target=”_blank”]

مبحث 20

ویرایش 96

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2032″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-21.pdf” target=”_blank”]

مبحث 21

ویرایش 95

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”2034″ image_width=”54″ image_size=”medium” link=”https://123learning.ir/wp-content/uploads/2020/07/mabhas-22.pdf” target=”_blank”]

مبحث 22

ویرایش 92

[/ux_image_box] [/col] [/row] [gap height=”52px”] [title style=”bold-center” text=”پرفروش ترین محصولات پینشهادی ما”] [ux_products col_spacing=”large” slider_bullets=”true” ids=”404,300″] [/section]