بسته ی ترسیم نقشه با اتوکد

تومان 330,000 تومان 199,000

بسته ی آموزشی ترسیم نقشه های ساختمانی با اتوکد در یک نگاه:

  • موضوع: آموزش دوبعدی و سه بعدی نرم افزار اتوکد

  • سطح آموزش: از سطح صفر (نصب اتوکد) تا پیشرفته

  • قالب آموزش: ویدیو، کتاب چاپ شده اتوکد 2020

  • زمان آموزش:  12 ساعت

  • مخاطبین دوره: مهندسین و دانشجویان صنعت ساختمان

  • پشتیبانی: پشتیبانی تلگرامی دارد.

بسته ی ترسیم نقشه با اتوکد

تومان 330,000 تومان 199,000