کتاب “طراحی، ضوابط و نقشه خوانی”

تومان 105,000

تعداد صفحات: 262 صفحه

نویسنده: مهندس امیرحسین جعفرپناه 

قیمت: 98 هزارتومان + 7 هزارتومان هزینه ی پست

نوع چاپ: تمام رنگی

توضیحات بیشتر در ادامه پایین همین صفحه.

کتاب “طراحی، ضوابط و نقشه خوانی”

تومان 105,000