بایگانی نویسنده: امیرحسین جعفرپناه

تکنیک ایجاد سایه ی طبیعی

در این بخش از تکینک های پست پروداکشن، روش وارد کردن پرسوناژ های مورد نیاز برای محیط کاری و همچنین ایجاد سایه های طبیعی از آنها را خواهید آموخت. فقط با چند تکنیک کاربردی و ساده به اصول پست پروداکشن در فتوشاپ مسلط شوید.