نصب نرم افزار تری دی مکس + فیلم نصب

اگر رشته شما مرتبط با طراحی داخلی و نمای ساختمان است، پس حتما به مدلسازی اجرایی با تری دی مکس علاقه مند هستید.

برای گرفتن مدلسازی اجرایی پروژه های ساختمانی، بایستی نحوه نصب و استفاده از نرم افزار تری دی مکس را فرا بگیرید.

 

باکس دانلود نرم افزار تری دی مکس

Autodesk 3ds Max 2021.1

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 1

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 2

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 3

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 4

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 5

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 6

دانلود Autodesk 3ds Max 2021.1 – پارت 7

جدید دانلود فعال ساز کامل Autodesk 3ds Max 2021

Autodesk 3ds Max 2020

دانلود Autodesk 3ds Max 2020 – پارت 1

دانلود Autodesk 3ds Max 2020 – پارت 2

دانلود Autodesk 3ds Max 2020 – پارت 3

دانلود Autodesk 3ds Max 2020 – پارت 4

جدید دانلود فعال ساز کامل Autodesk 3ds Max 2020

فایل آپدیت به 2020.1

دانلود فایل آپدیت به 2020.1

دانلود فایل آپدیت به 2020.2

دانلود فایل آپدیت به 2020.3

Autodesk 3DS MAX Interactive 2020 Version 2.2.0.0

دانلود Autodesk 3DS MAX Interactive 2020 Version 2.2.0.0

Autodesk 3ds Max 2019.1.1

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2019.1.1 – پارت 1

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2019.1.1 – پارت 2

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2019.1.1 – پارت 3

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2019.1.1 – پارت 4

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2019.1.1 – پارت 5

کرک نرم افزار

دانلود کرک نرم افزار به صورت جداگانه

آپدیت به 2019.1.1

دانلود فایل آپدیت به 2019.1.1

دانلود فایل آپدیت به 2019.2

دانلود فایل آپدیت به 2019.3

دانلود فایل آپدیت به 2019.3.2

دانلود فایل Help

Autodesk 3DS MAX Interactive 2019 Version 2.1.777.0

دانلود Autodesk 3DS MAX Interactive 2019 Version 2.1.777.0  – پارت 1

دانلود Autodesk 3DS MAX Interactive 2019 Version 2.1.777.0  – پارت 2

Autodesk 3ds Max 2018.4

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2018.4  – پارت 1

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2018.4  – پارت 2

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2018.4  – پارت 3

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2018.4  – پارت 4

نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3  – پارت 1

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3  – پارت 2

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3  – پارت 3

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3  – پارت 4

دانلود نرم فزار Autodesk 3ds Max 2016 SP3  – پارت 5

 پسورد : softsaaz.ir

پکیج آموزش کامل مدلسازی اجرایی با تری دی مکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.