تکنیک های شناسایی زوایا

Polar Tracking فرمان Polar Tracking (شناسایی زوایا) از فرمان Polar Tracking  برای شناسایی زوایا در هنگام ترسیم خطوط مورب و یا چرخاندن موضوعات (Rotate) استفاده می‌شود.   روش اجرا و فعال‌سازی: راست کلیک بر روی گزینه‌ی Polar Tracking در نوار وضعیت ← انتخاب گزینه‌ی Tracking Setting با اقدام از روش های گفته، پنجره‌ی زیر باز می‌شود [...]