سبک معماری فولدینگ

سبک معماری فولدینگ سبک معماری فولدینگ  ( همراه پاورپوینت) سبک معماری فولدینگ فولد یعنی چین و لایه های هزار تو ، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر ، همه چیز در کنار هم است ، هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد ، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست ، همه چیز افقی [...]