زندگینامه فرانک لوید رایت

زندگینامه فرانک لوید رایت زندگینامه فرانک لوید رایت فرانک لوید رایت فرزند یک کشیش ولزی تبار بود که در هشتم جوئن 1869 در مرکز ریچارندد (ویسکونسین) متولد شد.در سال 1885 اختلافات خانوادگی سبب شد تا ویلیام پدر فرانک برای همیشه از آنجا برود و هرگز باز نگردد.  پس از تحصیل مهندسی راه و [...]