سبک معماری های تک

سبک معماری های تک اصول طراحی سبک معماری های تک ( همراه پاورپوینت) سبک معماری های تک های تک چشم اندازی از مدرنیته ارائه میدهد. (به دلیل استفاده از لوله و داربست در ظاهرساختمان و نیز طبقات معلق و متناوب و نماهای خارجی کاملا مجزا یا شکسته شده اش) -منبع الهام معماری مدرن و [...]