زندگینامه هوشنگ سیحون

زندگینامه هوشنگ سیحون زندگینامه استاد هوشنگ سیحون معمار برجسته ایرانی زندگینامه هوشنگ سیحون استاد هوشنگ سیحون معروف به پدر معماری مدرن ایران در اول  شهریور سال ۱۲۹۹در شهر تهران و در خانواده‌ای اهل موسیقی به‌دنیا آمد.  پدربزرگ او میرزا عبدالله فراهانی از پیشگامان موسیقی سنتی و معروف به پدر موسیقی سنتی ایران بود. مادر وی، [...]