سبک معماری ارگانیک

سبک معماری ارگانیک سبک معماری ارگانیک  ( همراه پاورپوینت) سبک معماری ارگانیک ویژگی های معماری ارگانیک شامل موارد زیر میشود: - دارای پلان آزاد است. - به دنبال تحقق تداوم فضایی وشادی و سرزندگی فضایی است. - در طراحی داخلی فضا های معماری شکل اولیه حجمی را نفی می کند . - بر مسئله ارتباط [...]