پاورپوینت سقف کوبیاکس

پاورپوینت سقف کوبیاکس سقف های کوبیاکس ( اطلاعات کامل همراه پاورپوینت) پاورپوینت سقف کوبیاکس فناوری کوبیاکس امکان اجرای یک دال بتنی یکپارچه در دهانه های بزرگ بدون استفاده از تیر را فراهم می کند. به طور کلی موجب صرفه جویی در مصالح و کاهش هزینه های ساخت می گردد.  با استفاده از دال های تخت و [...]