زندگینامه چارلز جنکس

زندگینامه چارلز جنکس زندگینامه چارلز جنکس ( معمار برجسته خارجی) زندگینامه چارلز جنکس  نظریه‎ های چارلز جنکس در کتاب‎هایش مانند زبان معماری پست مدرن، معماری امروز و معماری جهان در حال جهش فرصت مناسبی را برای ظهور روایت‎های جدید معماری و تمرکز زدایی از ابر روایت‎ های کلان مدرنیستی فراهم ساخته است. جنکس در جستجوی [...]