زندگینامه هادی میرمیران

زندگینامه هادی میرمیران زندگینامه استاد  سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی زندگینامه هادی میرمیران مهندس سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی در ۲۳ اسفند ۱۳۲۳ در شهر قزوین به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رساند و با ارزشیابی عالی فارغ التحصیل شد. [...]