زندگینامه محمد کریم پیرنیا

زندگینامه محمد کریم پیرنیا زندگینامه استاد محمد کریم پیرنیا معمار برجسته معماری سنتی ایران  زندگینامه محمد کریم پیرنیا محمدکریم پیرنیا، از استادان برجسته معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی ـ اسلامی بود. وی در ۱۲۹۹ ش، در یزد، در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. پدرش [...]