سبک معماری دیکانستراکشن

سبک معماری دیکانستراکشن سبک معماری دیکانستراکشن  ( همراه پاورپوینت) سبک معماری دیکانستراکشن واژه دیکانستراکشن در فارسی به معنی ساختار زدایی، شالوده شکنی، واسازی، بنیان فکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول [...]