زندگینامه بهرام شیردل

زندگینامه بهرام شیردل زندگینامه استاد بهرام شیردل معمار برجسته ایرانی زندگینامه بهرام شیردل یکی از ایرانیانی که در انتهای دهه ۸۰ میلادی توانست هم سو با متفکران بلند آواز اروپایی – امریکایی مباحث مهمی در حیطه معماری مطرح کند, بهرام شیردل بود. او به سال ۱۳۳۰ خورشیدی در تهران متولد شد و به سال [...]