۶ – مبانی طراحی: سایه اندازی ها

همینطور که در مباحث قبلی گفتیم نور باعث روشنایی می شود اما علاوه بر روشنایی باعث ایجاد سایه هم میشود،

سایه ها همیشه خنک تر هستند و باتوجه به همین موضوع بایستی میزان سایه اندازی ها (سایه های ایجاد شده توسط ساختمانها) علی الخصوص در زمستان را کنترل نمود تا ساختمان های بر روی هم سایه نیندازند و باعث کاهش دما ساختمان های اطراف نشود و اینکه برفها به صورت طبیعی ذوب و یا آب باران به صورت طبیعی تبخیر شود.

 


 

پاسخ معمارانه :

موضوع سایه اندازی ساختمان ها بر روی هم بسیار مهم است زیرا بر روی گرمایش و سرمایش ساختمان های اطراف، حرکت عابرین در زمستان تاثیر می گذارد.

برای کنترل میزان سایه اندازی ها بایستی حتما موضوعات زیر را در نظر داشت.

  • رعایت فاصله ی مناسب ساختمان ها نسبت به هم: این موضوع بیشتر در مجموعه هایی باید رعایت شود که شامل چندین ساختمان می باشد تا ساختمان ها در زمستان بر روی هم سایه نیندازند که فرمول محاسباتی این موضوع، ارتفاع ساختمان تقسیم بر زاویه ی تابش است.
  • جهت گیری مناسب ساختمان: بهترین جهت گیری ساختمان به صورت شمال شرقی، جنوب غربی است، زیرا علاوه بر اینکه می توان از حداکثر میزان روشنایی خورشید استفاده کرد، نور خورشید دور تا دور ساختمان میگردد و باعث ذوب برف ها در زمستان می شود.
  • نکته : میزان سایه به زاویه تابش بستگی دارد و زاویه تابش در عرض های جغرافیایی متغییر است پس برای طراحی در هر شهری زاویه های تابش در فصول مختلف و عرض جغرافیایی آنجا را بایستی در نظر داشت
  • یادتان نرود که ساختمان های بلند نباید به نحوی قرار بگیرند که سایه آنها زمان زیادی روی ساختمان های کوتاه قرار بگیرد.

 

 


 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

دسترسی مناسب

دید و منظر مناسب

الودگی صوتی

 

 

 

 


 

 

نتیجه:

رعایت موضوع سایه اندازی های ساختمان ها باعث ایجاد کمترین فضای نسر (ساختمان پشت به خورشید) و موجب بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی برای گرمایش و سرمایش می شود.

 


 

این فیلم آموزشی را ذخیره کنید:

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان طراحی ونقشه خوانی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

کانال آموزش اتوکد

tutorial