راحت ترین و کاربردی ترین بسته ی آموزشی تری دی مکس 

  • مدرس و طراح این دوره “مهندس امیرحسین جعفرپناه” ابداع کننده راحت ترین و کاربردین سبک آموزشی نرم افزار در کشور می باشند.
  در کمتر از 10 دقیقه میتوانید تمامی توضیحات موجود در این صفحه را بخوانید و ببینید.   شروع تخفیف ویژه از 5 ام آذرماه ساعت 12 ظهر ( فقط به مدت 48 ساعت)