۲- مبانی طراحی: آلودگی صوتی

آلودگی صوتی یکی از آزاردهنده ترین موضوعاتیست که باید حتما در طراحی در نظر گرفته شود و طراحی باید به نحوی انجام شود که تاثیر آلودگی صوتی بر روی افراد استفاده کننده از پروژه، به کمترین حالت خود برسید.

الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی 


 

این مطالب  مهم را از دست ندهید:

دید و منظر مناسب

جلوگیری از باد های نامطلوب

دسترسی مناسب

 


 

پاسخ معمارانه :

برای جلوگیری از ورود صوت های نابه هنجار به داخل سایت یا فضای مد نظر ما، ما می توانیم از عوامل فیزیکی مثل مصالح مناسب و پنجره ی دو جداره استفاده کنیم اما اینها پاسخ معماری نیستند.

اما برای کاهش میزان ورورد صوت به داخل می توان از روش های زیر استفاده کنید:

  • در سایت های بزرگ ، ابتدا درختان قرار می گیرند و بعد حیاط و بعد ساختمان اصلی (عقب نشینی کردن ساختمان)
  • علاه و بر مورد بالا در ساختمان های آموزشی بایستی ابتدا راهرو ها را در نظر گرفت و بعد کلاس ها را و یا اینکه ابتدا فضاهای کارگاهی و شلوغ را قرار داد و بعد فضاهای کلاسی و تئوری را.
  • استفاده از دیوار دو پوسته در ساختمان ها
  • استفاده از بازشوهای کوچک تر بر روی دیوارهای سمت خیابان

 


  • نتیجه:

با توجه به اعمال روش های بالا ، با یک تیر چندین نشان می توانید بزنید، هزینه ها را کاهش دهید، به صورت منطقی تری جلوی آلودگی صوتی را بگیرید، حریم ها و نور ها را رعایت کنید که البته این موارد را در قسمت های بعدی توضیح خواهم داد.

الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی الودگی صوتی 


 

 

این فیلم اموزشی را ذخیره کنید:

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان طراحی ونقشه خوانی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

 

کانال آموزش اتوکد

tutorial