۵ – مبانی طراحی: تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان

همه می دانیم که نور موجب روشنایی و گرما در سایت می شود و روی مکان قرار گیری حجم در سایت و مکان  قرارگیری فضاها در ساختمان تاثیر مستقیم دارد، پس به همین دلیل باید جهت قرار گیری حجم در سایت به نحوی انتخاب شود که بتوان دمای فضاها را کنترل و بیشترین میزان استفاده از روشنایی طبیعی را فراهم نمود.


 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

دید و منظر مناسب

الودگی صوتی

دسترسی مناسب

 


تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان تاثیرات نور بر حجم و انتخاب جهت گیری ساختمان

پاسخ معمارانه :

اگر جهت گیری مناسب برای ساختمان انجام شود می توان از گرمای مناسب و ساعات روشنایی طبیعی بیشتری بهره مند شد. بهترین جهت گیری ساختمان نسبت به نور خورشید، کشیدگی حجم به صورت شمال شرقی جنوب غربی می باشد.

  

 


 

نکته:

برای استفاده بهینه از نور بایستی از روش های مختلفی استفاده کرد و باید این نکته را هم در نظر داشت که، نور خورشید علاوه بر ایجاد روشنایی باعث گرما هم میشود که به همین دلیل بایستی راه هایی رو اتخاذ کرد که نور خورشید موجب ایجاد گرمای نامطلوب در تابستان (در اقلیم های مختلف) نشود که راه حل های این موضوع را در ادامه خواهم گفت.

 


 

  • نتیجه:

با استفاده از روش های بالا هزینه های گرمایشی و سرمایشی و روشنایی به شدت کاهش می یابد و از اینها مهمتر به دلیل وجود نور و روشنایی موجب ایجاد احساس سرزندگی و شادابی در سایت می شود.

 


 

این فیلم آموزشی را ذخیره کنید:

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان طراحی ونقشه خوانی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

 

کانال آموزش اتوکد

tutorial