۱۰ – مبانی طراحی: ایجاد حریم خصوصی

تا اینجا روش های زیادی برای ایجاد آرامش، آسایش و امنیت در طراحی گفته شد اما یکی از موارد پررنگ که باید در طراحی های پروژه های درون ایران در نظر گرفته شود، حفظ حریم خصوصی است.

 


این مطالب مهم را از دست ندهید:

امنیت

استفاده بهینه از نور طبیعی در طراحی

سایه اندازی ها

 


ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی ایجاد حریم خصوصی 

پاسخ معمارانه :

به دلیل فاصله ی کم ساختمان ها در دو سمت کوچه یا قرار گرفتن ساختمان های بلند و کوتاه در کنارهم، امکان ایجاد دید در منازل افزایش می باید پس به همین دلیل طراحی باید به نحوی انجام شود که این موضوع رفع شود.

 

برای جلوگیری از دیده شدن محیط داخل و حفظ حریم می توان از راه های زیر استفاده نمود:

  • ایجاد شکست در نمای ساختمان و تغییر زاویه ی قرار گیری بازشوها
  • استفاده از دیوار های مشبک( باعث حفظ حریم و عدم جلوگیری از ورودی نور به داخل می شود.)
  • استفاده از دیوار های دو پوسته
  • استفاده از بازشوهای کوچک
  • استفاده از موانع مانند حصیر، گیاهان و گلدان، مات کننده های شیشه
  • استفاده از مصالح نیمه شفاف مانند بتن شیشه ای

    

 

 


 

       

نتیجه:

با استفاده از روش های ذکر شده ضریب امنیت بالا رفته و موجوب عدم سو استفاده می شود. در هرسطحی و یا هرموضوعی در جامعه، اگر فرد حریم خصوصی خود را باز نگذارد، قطعا مورد سوء استفاده هم قرار نمیگیرد یا اینکه احتمال سو استفاده بسیار کمتر می شود.

 


 

این فیلم آموزشی را ذخیره کنید:

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان طراحی ونقشه خوانی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

کانال آموزش اتوکد

tutorial