کانسپت و ایده (نمونه تصاویر ماکت و حجم)

کانسپت و ایده (نمونه تصاویر ماکت و حجم) ایده و کانسپت " ابتدا به تعریف جامعی از ایده و تبدیل آن به فرم معماری می پردازیم" کانسپت و ایده (نمونه تصاویر ماکت و حجم) پیشرفت فرهنگ معماری نیازمند این است که  ایده‎ها و در حقیقت راه‎حل‎هایی نوین توسط معماران خلق می شود. به [...]