آموزش های سه بعدی اتوکد

/آموزش های سه بعدی اتوکد

دانلود نرم افزار اتوکد ۲۰۱۹

دانلود نرم افزار اتوکد دانلود نرم افزار اتوکد 2019 (کرک شده و سالم)دانلود نرم افزار اتوکد لینک دانلود مستقیم نرم افزار ( 64 بیتی ) دانلود پارت یک ( دانلود Autodesk AutoCAD 2019.1.1 x64 + Crack ) دانلود پارت دوم  دانلود پارت سوم دانلود اپدیت ( به تنهایی ) لینک دانلود مستقیم نرم افزار [...]

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات

دستور Intersect آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات    [...]

توسط | اسفند ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات

 آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب [...]

توسط | اسفند ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

ترسیم حلقه

ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه  دستور Torus از این دستور برای ایجاد حلقه استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف TOR می باشد مکان نوار [...]

توسط | اسفند ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

ترسیم گوه

دستور Wedge از این دستور برای ایجاد گوه استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف WE می باشد مکان نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Wedge نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Wedge ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم [...]

توسط | اسفند ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

دانلود نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷

دانلود نرم افزار اتوکد دانلود نرم افزار اتوکد 2017 (کرک شده و سالم)دانلود نرم افزار اتوکد به همراه فیلم نصب و نرم افزارهای جانبیدانلود نرم افزار اتوکد دانلود نرم افزار اتوکد قابلیتهای آموزشی بسته آموزشی پادشاهان اتوکد در بخش سه بعدی دانلود نرم افزار اتو انلو نرم افزار اتوکد دانلود نرم افزار اتوکد دانلود نرم افزار [...]

ترسیم هرم

  دستور Pyramid از این دستور برای ایجاد هرم استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف PYR می باشد مکان: نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Pyramid نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Pyramid     روش های فعال سازی و اجرا دستور Pyramid برای ترسیم هرم [...]

توسط | اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|۲s دیدگاه

ترسیم کره

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره  دستور Sphere از این دستور برای ایجاد کره استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف SPH می باشد مکان نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Sphere نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Sphere ترسیم [...]

توسط | اسفند ۳ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

ترسیم مخروط

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط دستور Cone از این دستور برای ایجاد مخروط استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف Cone می باشد مکان: نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Cone نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Cone ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم [...]

توسط | بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه

ترسیم استوانه

ترسیم استوانه  ترسیم استوانه ترسیم استوانه  ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه دستور Cylander از این دستور برای ایجاد استوانه استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف CYL می باشد مکان نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Cylander نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Cylande ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه [...]

توسط | بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۶|آموزش های سه بعدی اتوکد|بدون دیدگاه
تا دانلود رایگان فایل 18 راز نا گفته در اتوکد
فقط 4 ثانیه فاصله دارید.
فقط کافی ست ایمیل خود را وارد کنید.
از این پیج دست خالی بیرون نروید!!!
صبر کنید!!! حالا که 50 درصد راه را آمده اید!!!