آیا شما از این ۱۸ راز ناگفته در اتوکد ۲۰۱۷ با خبر هستید؟؟؟!!!

این ۱۸ راز مهم جواب ۹۹ درصد مشکلاتی است که کاربران اتوکد ( بدون استثنا ) در مواقع حساس، با آنها مواجه هستند.

این فایل حاوی ۱۸ فوت کوزه گری اتوکد است که بعنوان سوال روزانه هزاران بار در گروه های تلگرامی پرسیده می شود و کسی پاسخ روشن و صریح به آنها نمی دهد.

 

پسوورد فایل : amirjafarpanah