دستورات move و ۳D Move

از این دستورات برای انتقال و جابه جایی موضوعات در محیط سه بعدی استفاده می شود.

 • کلید ترکیبی دستور ۳D Move حرف ۳DM هستش.
 • کلید ترکیبی دستور Move حرف M هستش.

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify

 

 

 

 

 • یاد تان باشد که، هر وقت دستور ۳D Move را فعال کنید، بعد از انتخاب حجم، ظاهر موس (Gizmo) تغییر می کند.

روش های جابه جا کردن موضوعات در محیط سه بعدی

برای جابه جا کردن موضوعات می توان از دو روش استفاده نمود.

روش اول: جابه جایی در یک محور خاص با استفاده دستور ۳D Move

قبل از توضیح روش اول، این را بدانید که با استفاده از دستور ۳D Move فقط می توانید موضوعات انتخاب شده را در محور تعیین شده تغییر مکان دهید.

اجرا:

 • انتخاب موضوعات و یا حجم مورد نظر ← تایپ حرف ۳DM ← فشردن کلید اینتر (برای تایید حرف تایپ شده) ← انتخاب محور جابه جایی← تایپ عدد میزان جابه جایی ← فشردن کلید اینتر برای تایید اعداد تایپ شده

 

 

نکته:

 • اگر بخواهید فقط در یک جهت خاص شکل مورد نظر را جابه جا کنید، قبل از وارد کردن عدد باید محور مورد نظر را انتخاب کنید. (برای انتخاب محور فقط کافیه روی آن محور کلیک کنید)
 • مانند بخش دو بعدی اتوکد، می توانید در هنگام استفاده از دستور move  می توانید طول و زاویه ی جابه جایی را نیز تعیین کنید و دقیقا مانند اجرای فرمان move در محیط دو بعدی عمل کنید.
 • در هنگام جابه جایی می توانید مانند بخش دوبعدی از گیره های کمکی (۳D Object Snap) استفاده کنید.

روش دوم: جابه جایی به صورت چشمی یا آزاد           

قبل از توضیح روش دوم، این را بدانید که روش استفاده از دستور Move در محیط سه بعدی، دقیقا مانند محیط دو بعدی می باشد یعنی هم می توانید به صورت چشمی و هم می توانید به صورت دقیق موضوع انتخاب شده را جابه جا کنید.

در محیط سه بعدی بیشتر از دستور Move برای جابه جایی حجم انتخاب شده، آن هم به روش چشمی و با استفاده از گیره های کمکی یا همان Object snap یا ۳D Object snap مد نظر هستش.

 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

 

روش اجرا:

 • انتخاب موضوعات و یا حجم مورد نظر ← تایپ حرف M ← فشردن کلید اینتر← انتخاب یک نقطه به عنوان نقطه شروع جابه جایی (نقطه می تواند بر روی حجم و یا صفحه ی کاری انتخاب گردد) ← انتخاب یک نقطه بعنوان نقطه ی پایانی جابه جایی (نقطه می تواند بر روی حجم و یا صفحه ی کاری انتخاب گردد.)

نکته:

 • Object snap ها بر روی اعضای تشکیل دهنده ی اشکال دو بعدی و ۳D Object snap ها بر روی اعضای تشکیل دهنده احجام سه بعدی، یعنی، نقاط، خطوط و سطوح تاثیر می گذارند.
 • اگر کلید F8 فعال باشد فقط می توانید در جهات x,y,z حرکت کنید.

 

نکته بسیار مهم

برای تغییر گیزمو و تنظیم همیشگی آن بر روی، دستور ۳D Move فقط کافی است از مسیر زیر استفاده کنید.

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Selection

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial