کم کردن احجام از هم در اتوکد

کم کردن احجام از هم در اتوکد

دستور Subtract

از این دستور برای کم کردن احجام سه بعدی از هم استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف SUB می باشد.

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Solid Editing

  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Bolean ← Subtract

کم کردن احجام از هم در اتوکد

 

این مطلب کاربردی را از دست ندهید:

 

روش فعال سازی و اجرا

  • کلیک بر روی دستور Subtract ← انتخاب حجم مادر (اولیه) ← فشردن کلید اینتر ← انتخاب موضوعات ثانویه (موضوعاتی که قرار است از حجم مادر کم شود) ← فشردن کلید اینتر

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بعد از اجرای دستور Subtract احجام ثانویه از مکعب اولیه کم شده اند.

کم کردن احجام از هم در اتوکد

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی ازبسته اموزشی پادشاهان اتوکد میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial