پروژه های آماده ی معماری مخصوص دروس طرح 

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

پروژه آماده فرهنگسرای هنرهای تجسمی

خانه معمار

پروژه آماده خانه معمار

خانه معمار

پروژه آماده موزه

مجتمع تجاری

پروژه آماده مجتمع تجاری

مجتمع مسکونی

پروژه آماده مجتمع مسکونی

دبستان

پروژه آماده دبستان دخترانه

هتل ۵ ستاره

پروژه آماده هتل ۵ ستاره