پارامترها ی موجود در  سربرگ ۳D Object Snap

 

  • ۳D Object Snap On(F4): با استفاده از کلید F4 می توان گیره های کمکی انتخاب شده برای محیط سه بعدی را فعال (روشن و خاموش) نمود.
  • Object Snap Mode: در این قسمت، گیره های کمکی در بخش سه بعدی قرار دارد که با فعال سازی تیک کنار هرکدام، می توانید آنها را انتخاب و فعال کنید.
  • Vertax: با فعال سازی این گزینه، می توانید گیره های کمکی را بر روی نقاط تشکیل دهنده ی موضوعات فعال کنید و نقاط تشکیل دهنده ی احجام را به راحتی شناسایی و انتخاب کنید.
  • Midpoint on Edge: با فعال سازی این گزینه، می توان نقاط وسط خطوط تشکیل دهنده احجام سه بعدی را شناسایی و انتخاب نمود.
  • Center of Face: با فعال سازی این گزینه، می توان نقاط وسط سطوح تشکیل دهنده موضوعات را به راحتی شناسایی و انتخاب نمود.
  • Knot: با فعال سازی این گزینه می توانید گره های اصلی را بر روی اشکالی که از طریق دستور Spline ترسیم شده اند را شناسایی و انتخاب کنید.
  • Perpendicular: با فعال سازی این گزینه می توانید یک نقطه ی عمود بر حجم موضوع مورد نظر را شناسایی و انتخاب کنید.
  • Nearest of Face: با فعال سازی این گزینه می توانید نزدیکترین نقطه را روی سطوح حجم مورد نظر انتخاب کنید. (بهتر است این گزینه را فعال نکنید چون استفاده از گزینه های دیگر را سخت می کند.)

 

 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial