نحوه ی انتخاب صحیح صفحه ی Grid

 

 

نحوه ی انتخاب صحیح صفحه ی Grid

 

 

در هنگام چرخاندن و ترسیم و ویرایش موضوعات حتما باید صفحه ی تاثیر گذاری (Grid) را به دقت انتخاب کنید.

برای انتخاب صفحه گرید مناسب و یا استفاده از صفحه گرید های پیشفرض اتوکد ، می توانید از دستورات موجود در زیر مجموعه ی پالت Coordinates استفاده کنید .

 

مکان پالت Coordinates

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Coordinates
 • نوار Ribbon ← سربرگ Visualize ← پالت Coordinates

 

 

این مطلب مهم را از دست ندهید:

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 

 


 

گزینه های حیاتی در پالت Coordinates

 

گزینه های حیاتی در پالت Coordinates

 ۳Point

 • با استفاده از این دستور می توانید سه نقطه را به عنوان محور های X,Y,Z در صفحه ی کاری و یا روی یک حجم ترسیم شده تعیین کنید.

روش اجرا:

 • کلیک بر روی دستور ۳Point ← انتخاب سه نقطه بر روی صفحه ی کاری یا روی موضوع ترسیم شده

 Face UCS

 • با استفاده از این دستور می توانید یک سطح را به عنوان صفحه UCS انتخاب کنید.

روش اجرا:

 • کلیک بر روی دستور Face UCS ← انتخاب سطح مورد نظر بر روی حجم مورد نظر ← انتخاب گزینه Accept

World UCS

 • با استفاده از این دستور می توانید مجددا به حالت اولیه و صفحه ترسیمی پیشفرض اتوکد برگردید.

روش اجرا:

 • با کلیک بر روی دستور World UCS به حالت پیشفرض بر خواهید گشت.

 

 


 

روش های استفاده از صفحات پیشفرض اتوکد

در پالت Coordinates با استفاده از زیر مجموعه ی گزینه ی  Named USC می توانید از صفحات پیشفرض خود اتوکد (یا همان UCS های پیشفرض) استفاده کنید.

این صفحات عبارتند از:

World

 • با استفاده از این گزینه می توانید صفحه ی پیشفرض اتوکد را فعال کنید.

Top, Bottom

 • با استفاده از این گزینه ها می توانید در راستای افق ترسیمات و ویرایش های خود را انجام دهید. (تاثیر انتخاب این دو گزینه مشابه هم هستش.)

Left, Right

 • با استفاده از این گزینه ها می توانید در صفحه ی سمت چپ و راست ، موضوعات خود را ترسیم و ویرایش کنید. (تاثیر انتخاب این دو گزینه مشابه هم هستش.)

Front, Back

 • با استفاده از این گزینه ها می توانید در صفحه ی رو به رو و پشت ، موضوعات خود را ترسیم و ویرایش کنید.. (تاثیر انتخاب این دو گزینه مشابه هم هستش.)

 

 

نکته:

 • برای درک این موضوع یک دایره را در هر یک از حالات بالا ترسیم کنید.
 • هر دو گزینه ای که با هم نوشته شده اند مطابق با هم عمل می کنند.

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial