مدیریت زاویه دید در محیط سه بعدی

مدیریت زاویه دید در محیط سه بعدی

 برای حرکت در درگاه انتخاب شده و یا حرکت حول احجام انتخاب شده می توانید از ابزارهای ViewCube و Navigation bar استفاده کنید.

ابزار View Cube

از این ابزار برای تعیین جهت زاویه دید نسبت به موضوع ترسیم شده استفاده می شود.

این ابزار قسمت بالای صفحه ی کاری در سمت راست قرار گرفته است و علامت جهات نقشه و زوایای دید بر روی آن مشاهده می شود که با کلیک کردن بر روی هر کدام می توان زاویه و مکان دید را تغییر داد.

مدیریت زاویه دید در محیط سه بعدی

با راست کلیک کردن بر روی این ابزار به تنظیمات زیر درسترسی پیدا خواهید کرد.

 • Home:

  با کلیک کردن بر برروی این گزینه، به زاویه دید پیشفرض در محیط سه بعدی اتوکد بر خواهید گشت. (همان مختصات ۰ و ۰ که می توانید آن را تغییر دهید )

مدیریت زاویه دید در محیط سه بعدی

 

این مطلب را از دست ندهید: 

 

 

 • Parallel:

  با انتخاب این گزینه، اضلاع در محیط سه بعدی به صورت موازی با هم قرار خواهند گرفت.

 • Perspective:

  با انتخاب این گزینه، احجام در محیط سه بعدی به صورتی پرسپکتیو دو نقطه مشاهده خواهند شد و اضلاع با هم موازی نخواهند بود.

 • Set Current view as home:

  با انتخاب این گزینه می توانید زاویه دید فعلی را به عنوان زاویه ی دید پیشفرض قرار دهید.

 • View Cube Setting:

  با کلیک کردن بر روی این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید تنظیمات مربوط به مکان قرار گیری و اندازه و شفافیت View Cube را تغییر دهید.

اگر ابزار view cube به هر دلیلی بسته شد، با استفاده از مسیر زیر می توانید مجددا آن را فعال و یا غیر فعال کنید.

·    نوار Ribbon ← سربرگ view ← پالت Viewport tools

 

 


 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

 tutorial