حرکت در محیط سه بعدی

مدیریت حرکت در محیط سه بعدی

یکی دیگر از ابزارهایی که در جابه جایی و مدیریت صحنه کاری در محیط سه بعدی به ما کمک می کند ابزار Navigation bar است.حرکت در محیط سه بعدی

ابزار Navigation bar

از دستورات درون این نوار ابزار شناور برای چرخش به دور احجام و حرکت در محیط سه بعدی استفاده می شود.

دستورات موجود در این نوار ابزار شناور عبارتند از :

 • Full navigation wheel:

  با کلیک کردن بر روی این گزینه یکسری ابزار شناور در کنار موس ظاهر می شوند که شما می توانید از آنها برای زوم کردن بر روی موضوعات ترسیم شده استفاده کنید.

 

این مطلب را از دست ندهید:

 • Pan(علامت دست):

  با کلیک کردن بر روی این گزینه، علامت موس به شکل یک دست در می آید که در این حالت با چپ کلیک کردن بر روی تصویر می توانید صحنه را به صورت کامل جابه جا کنید. (این دقیقا همان عملیات pan در بخش دو بعدی می باشد و کلیک ترکیبی این دستور فشردن غلطک موس می باشد )

 • Zoom Extend:

  با کلیک کردن بر روی این گزینه، هر آنچه که در محیط سه بعدی اتوکد ترسیم کرده اید به مرکز تصویر منتقل می شود. (با دوبار فشردن غلطک موس می توانید مانند بخش دو بعدی، این عملیات را انجام دهید )

 • Orbit:

  با کلیک کردن بر روی این گزینه ظاهر موس تغییر می کند که به شما این امکان را می دهد که حول احجام ترسیم شده بچرخید. کلید ترکیبی این دستور کلید Shift + فشردن غلطک موس می باشد.

  نکته:

  اگر ابزار Navigation bar به هر دلیلی بسته شد، با استفاده از مسیر زیر می توانید مجددا آن را فعال و یا غیر فعال کنید.

  • نوار Ribbon ← سربرگ view ← پالت Viewport tools

 


 

 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد 2017

tutorial