Polar Tracking

فرمان Polar Tracking (شناسایی زوایا)

از فرمان Polar Tracking  برای شناسایی زوایا در هنگام ترسیم خطوط مورب و یا چرخاندن موضوعات (Rotate) استفاده می‌شود.

 

روش اجرا و فعال‌سازی:

 • راست کلیک بر روی گزینه‌ی Polar Tracking در نوار وضعیت ← انتخاب گزینه‌ی Tracking Setting

فرمان Polar tracking

با اقدام از روش های گفته، پنجره‌ی زیر باز می‌شود که پارامترهای آن را توضیح خواهم داد.

فرمان Polar tracking

 

 

این مطالب فوق العاده را از دست ندهید:

 

پارامترهای فرمان Polar Tracking:

 • Polar Tracking On (F10): با کلید F10 و یا کلید ترکیبی (Ctrl+U) خاموش و روشن می‌شود.
 • Polar Angle Setting: تنظیمات مربوط به انتخاب زوایا در قسمت قرار دارد.
 • Increment Angle: انتخاب زوایای مورداستفاده در Polar Tracking
 • Additional angle: با فعال‌سازی این گزینه، کاربر می‌تواند زوایای دلخواه خود را وارد نماید.
 • New: ایجاد کادر برای نوشتن زوایای دلخواه
 • Delete: حذف زوایای نوشته‌شده
 • Object Snap Tracking Setting: تنظیمات مربوط به Object Snap Tracking در این قسمت انجام می‌شود.
 • Track orthogonally only: در نظر گرفتن حالت پیش‌فرض Object Snap Tracking (در این حالت مکان‌یابی فقط به‌صورت افقی و عمودی انجام می‌پذیرد.)
 • Track using All polar angle setting: منطبق کردن زوایای Object Snap Tracking با زوایای زاویه‌یاب
 • Polar Angle Measurment: تعیین روش محاسبه‌ی زوایای زاویه‌یاب
 • Absolute: در صورت انتخاب این قسمت، حالت مطلق، به‌عنوان مبنای محاسبه‌ی زوایای فرمان زاویه‌یاب قرار می‌گیرد.
 • Relative to last segment: در صورت انتخاب این قسمت، راستای آخرین خط ترسیم‌شده، به‌عنوان مبنای محاسبه‌ی زوایای فرمان زاویه‌یاب قرار می‌گیرد.

نکته:

· با استفاده از Polar Tracking، زوایای چرخش موضوعات بسیار راحت‌تر و سریع‌تر پیدا خواهند شد و نیازی به واردکردن عدد زاویه‌ی چرخش نیست.

· با کلیک کردن بر روی این فرمان در نوار وضعیت، فعال خواهد شد. (بهتر است همیشه فعال باشد.)

 

 


این مقاله ی آموزشی بخش کوچکی از بسته ی آموزشی پادشاهان اتوکد ۲۰۱۷ میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکدtutorial