به برگه راهنمای شیت لایه باز فتوشاپ خوش آمدید.

برای مشاهده جزییات شیت لایه باز فتوشاپ بر روی آن کلیک نمایید

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۰ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۷ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۴)

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۲ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۳ )

ک شیت بندی معماری
ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۵ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۶ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۱ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۴ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۸ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۹ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۲ )

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۳)

ترسیم پلان در اتوکد۲۰۱۷

شیت لایه باز معماری (شماره ۱۵ )