فرمان Break

از این فرمان برای شکستن (حذف کردن) قسمتی از خط موردنظر به‌وسیله تعیین دونقطه بر روی آن خط استفاده می‌شود.

ماهیت این فرمان ویرایشی است.

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف Br است.

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify ← فرمان Break
 • این فرمان در سربرگ Modify و نوارابزار Modify قرار دارد. (ویژه کاربران سابق اتوکد.)

مانند تمام فرمان‌های موجود در اتوکد، قبل از اجرا باید ابتدا این فرمان فعال گردد.

روش‌های فعال‌سازی:

 1. تایپ حرف Br در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار Modify
 3. کلیک کردن بر روی این فرمان در سربرگ Modify

 روش اجرای فرمان Break

 • فعال‌سازی فرمان Break ← انتخاب نقطه‌ی اول روی خط موردنظر ← انتخاب نقطه‌ی دوم روی همان خط


این مطالب را از دست ندهید:


فرمان Explode

از این فرمان برای تجزیه‌ی اشکال و احجام یکپارچه است استفاده می‌شود.

اشکال یکپارچه مانند:

 rectangle, polygon, poly line, block, hatch, table, region, solid, associative, annotative, helix, 3d poly, surface, mesh, dimension, multiline, multilinetext

ماهیت این فرمان ویرایشی است.

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف X است.

مکان فرمان Explode

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify ← فرمان Explode
 • این فرمان در سربرگ Modify و نوارابزار Modify قرار دارد. (ویژه کاربران سابق اتوکد.)

مانند تمام فرمان‌های موجود در اتوکد، قبل از اجرا باید ابتدا این فرمان فعال گردد.

روش‌های فعال‌سازی فرمان Explode

 1. تایپ حرف X در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار یا سربرگ و یا پالت Modify

 روش اجرا:

 • انتخاب اشکال موردنظر ← تایپ حرف X (مخفف Explode)← فشردن کلید Enter

 


نکته:

·       منظور از ماهیت ویرایشی چیست؟

منظور این است که این فرمان جز فرمان‌های ویرایشی است و در پالت، نوارابزار و سربرگ Modify قرار دارند و بعد از فعالسازی این نوع دستورات میتوانید موضوعات انتخاب شده را ویرایش کنید.

·       منظور از ماهیت ترسیمی چیست؟

منظور این است که این فرمان موردنظر، جز فرمان‌های ترسیمی است و در پالت، نوارابزار و سربرگ Draw قرار دارند و بعد از فعالسازی این نوع دستورات میتوانید یک شکلی را ترسیم کنید.


 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial