شش روش برای ترسیم دایره

فرمان Circle

این فرمان برای ترسیم دایره در موقعیت و حالات مختلف، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 • این فرمان به ۶ روش مختلف قابل‌اجرا هست.

در سربرگ و پالت Draw شامل ۶ زیرمجموعه است که هرکدام را در ادامه توضیح خواهم داد.

ماهیت این فرمان ترسیمی است.

 

 

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Draw ← فرمان Circle
 • این فرمان در سربرگ Draw و نوارابزار Draw قرار دارد.

 

 • کلید ترکیبی فرمان Circleحرف C است.

مانند تمام فرمان‌های موجود در اتوکد، قبل از اجرا باید ابتدا این فرمان فعال گردد.

 


روش‌های فعال‌سازی فرمان Circle

 1. تایپ حرف C در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار Draw
 3. کلیک کردن بر روی روش‌های ایجاد این فرمان در سربرگ Draw

 

فرمان Circle مانند همه‌ی فرمان‌های اتوکد به چندین روش اجرا می‌شود: (تمامی روش‌های زیر با فرض این گفته می‌شود که فرمان‌ها از طریق پالت Draw مورداستفاده قرار می‌گیرند.). بعد از نام بردن هر حالت، روش اجرای آن را هم توضیح خواهم داد.

 


این مطالب را از دست ندهید:


 

 1. Center, Radius (تعیین مرکز، تعیین شعاع):
 • انتخاب گزینه Center, Radius ← تعیین مرکز دایره (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تایپ کردن عدد شعاع در خط فرمان ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده
 • این روش حالت پیش‌فرض رسم دایره در اتوکد است.

 1. Center, Diameter (تعیین مرکز، تعیین قطر)
 • انتخاب گزینه Center, Diameter ← تعیین مرکز دایره (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تایپ کردن عدد قطر در خط فرمان ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده

 1. point 2 (ترسیم دایره با استفاده از انتخاب دونقطه بر روی خطوط موجود درصحنه)
 • انتخاب گزینه point 2 ← انتخاب نقطه‌ی اول ← انتخاب نقطه‌ی دوم

 1. ۳-point (ترسیم دایره با استفاده از انتخاب سه‌نقطه بر روی خطوط موجود درصحنه)
 • انتخاب گزینه ۳-point ← انتخاب نقطه‌ی اول ← انتخاب نقطه‌ی دوم ← انتخاب نقطه‌ی سوم (بعد از انتخاب سومین نقطه ← دایره ظاهر می‌شود)

 1. Tan, Tan, Radius (انتخاب دونقطه‌ی مماس و تعیین میزان شعاع دایره)
 • انتخاب گزینه Tan, Tan, Radius ← انتخاب اولین نقطه‌ی مماس ← انتخاب دومین نقطه‌ی مماس ← تایپ عدد شعاع دایره ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده (بعد از فشردن کلید اینتر دایره‌ی موردنظر ظاهر می‌شود)

 1. Tan, Tan, Tan (انتخاب سه‌نقطه‌ی مماس بر روی خطوط موجود درصحنه)
 • انتخاب گزینه Tan, Tan, Tan ← انتخاب اولین نقطه‌ی مماس ← انتخاب دومین نقطه‌ی مماس ← انتخاب سومین نقطه‌ی مماس (بعد از سومین نقطه‌ی مماس ← دایره ظاهر می‌شود)


فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial