سبک معماری های تک

اصول طراحی سبک معماری های تک ( همراه پاورپوینت)

سبک معماری های تک

های تک چشم اندازی از مدرنیته ارائه میدهد. (به دلیل استفاده از لوله و داربست در ظاهرساختمان و نیز طبقات معلق و متناوب و نماهای خارجی کاملا مجزا یا شکسته شده اش)

-منبع الهام معماری مدرن و های تک ،تکنولوژی است.

-اصول فکری نزدیک به هم

-تفاوت بین دو مکتب از نظر شکلی

-نقاط مشترک : عملکرد و کارائی ، صنعت و ماشین ، پیش ساختگی ، استاندارد نمودن، توجه به آینده، علم ریاضی و هندسه، تناسب و همگونی، منطق و خرد ، هنر انتزاعی و سبک بین المللی .

 

اصول فکری وطراحی سبک های تک

 •  بینش پوزیتیویسم
 •  نمایش تکنولوژی به عنوان دستاورد عصر جدید
 •  نمایش پروسه ساخت
 •  شفاف نمودن و لایه لایه کردن
 •  نمایش ساختار و اجرای درون بنا در نما
 • استفاده از رنگ های روشن و ساده
 •  سازه و ساختار به عنوان تزئینات 
 •  استفاده از اجزای کششی سبک
 •  جدا کردن بخش های سرویس دهنده از سرویس شونده
 •  طراحی بام به عنوان نمای پنجم

 

خصوصیات و تاثیرات های تک

 • خلاقیت وابتکار درطراحی سازه ساختمان ها
 • طراحی ساختمان های رنگارنگ در معماری
 • وجود پیوستگی و ارتباط در این ساختمان ها
 • خاصیت بازبینی معماری در این ساختمان ها

 

فهرست اطلاعات فایل پاورپوینت

 • های تک فرزند معماری مدرن 
 • روند شکل گیری های تک
 • اصول فکری و طراحی های تک
 • خصوصیات های تک
 • معمارن سبک های تک

 

ادامه مطالب …

 

همین  الان  می توانید فقط  با  وارد  کردن  ایمیل  خود  و  یا  ثبت نام  در  وب سایت  ما، فایل پاورپوینت کامل معماری های تک را رایگان دانلود کنید:

 

دانلود مستقیم