زندگینامه فرانک لوید رایت

زندگینامه فرانک لوید رایت

فرانک لوید رایت فرزند یک کشیش ولزی تبار بود که در هشتم جوئن ۱۸۶۹ در مرکز ریچارندد (ویسکونسین) متولد شد.در سال ۱۸۸۵ اختلافات خانوادگی سبب شد تا ویلیام پدر فرانک برای همیشه از آنجا برود و هرگز باز نگردد. 

پس از تحصیل مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه wisconsin به شیکاگو مهاجرت کرد سپس موفق به استخدام در دفتر مشهور (سولیوان و ادلر) شد با تماسهایی که با استادش داشت او را با گرایشهای مکتب شیکاگو آگاه ساخت.

در سال ۱۸۹۱ وی شروع به اجرای طرحهایی به صورت مخفی کرد که در سال ۱۸۹۳ استادش متوجه پنهان کاری وی شد و او را اخراج کرد و این شروع فعالیت های مستقل رایت بود.

در سال ۱۹۵۹ در نهم آوریل رایت در فونیکس آریزونا از دنیا رفت و جسد او در ویسکونسین به خواب ابدی فرو رفت.

زندگینامه فرانک لوید رایت

تعریف رایت از معماری:

  • معماری زمانی آغاز میشود که شما دو آجر را با دقت پیش هم میگذارید
  • معماری محدود کردن فضاست.
  • معمار بایستی یک پیامبر باشد … یک پیامبر به مفهوم واقعی کلمه … اگر او قادر نباشد حداقل ده سال جلوتر را ببیند، نمی­توان او را یک معمار نامید

زندگینامه فرانک لوید رایت

منبع الهام لوید رایت

بی تردید فرانک لوید رایت از میان تمام معمارانی که کارشان را قرن نوزدهم آغاز شد دور اندیش تر بود وی نابغه ای بود که چشمه فیاض قریحه اش هرگز به خشکی نگرایید و استعدادش به وصف نمی آید کار وی از اعصار مختلف به خصوص از معماری دیرین خاور دور متاثر بود اما نه به شیوه دیگر معماران قرن نوزدهم که تقلید را بهانه عدم ابتکار کرده بودند بلکه مانند ماتیس نقاش فرانسوی که از هنر و زندگی ایرانی الهام گرفت و این الهام با درک و تاثیر عمیق بود .با اینهمه کار رایت بیشتر از کار هر معمار امریکایی دیگر روحیه سرزمین خود را داشت .فهمیدن کارهای رایت محتاج مطالعه دقیق و عمیق است و درک شخصیت قوی وی که در هر نکته ای از کارهایش تجلی داشت به آسانی ممکن نیست اثار قرن نوزدهم هنوز در رایت باقی بود اما وی به تنهایی بی آنکه نقاشان و مجسمه سازان معاصر وی او را یاری کنند تصوری نو در معماری آفرید.

زندگینامه فرانک لوید رایت

توصیف فرانک لوید رایت

به سال ۱۸۸۷ هنگامی که رایت در شیکاگو آغاز به کار کرد این شهر سرچشمه معماری جدید بود وی در کارگاه دو نفر از معماران و مهندسان آن زمان “لوئی سالیوان “و ” دنکلمار ادلر” که اولی را استاد محبوب و دومی را کهن سرور بزرگ می نامید در زمانی که این دو در کمال قدرت خلاقه ساختمان (ادیتوریم ) را می ساختند شاگردی می کرد .به این تریتب مکتب شیکاگو در شکفته ترین ایام خود بر وی تاثیر گذاشت. با این همه رایت مستقیما دنبال کارهای این مکتب را نگرفت استفاده از امکانات ساختمانی جدید و مصالح تازه به عرصه معماری رایت سالها بعد وارد شد . از این رو می توان گفت که وی محافظه کار بود و برای نخستین بار این ماده را در یکی از خانه هایی که ساخت به کار برد دلیل این مطلب عدم کفایت رایت نبود بلکه تمایل و اراده شخصی وی بود . 

 

بخشی از آثار فرانک لوید رایت

 

زندگینامه فرانک لوید رایت

مرکز مردمی شهرستان مارین

 

زندگینامه فرانک لوید رایت

فالینگ‌واتر یا خانه آبشار

 

زندگینامه فرانک لوید رایت

خانه روبی

 

منابع :      http://archline.ir

            http://sazano.com