دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس در محیط سه بعدی

بعد از آشنایی با محیط سه بعدی و مدیریت صحنه، نوبت به کنترل و مدیریت اجسام ترسیم شده میرسد. قبل از شروع ترسیم احجام سه بعدی، باید اصول انتخاب وجابه جایی و حرکت موضوعات در محیط سه بعدی را بیاموزید.

  • برای جابه جا کردن موضوعات سه بعدی از دستورات move و ۳D Move استفاده می شود.
  • برای چرخاندن موضوعات سه بعدی از دستورات Rotate و ۳D Rotate استفاده می شود.
  • برای تغییر مقیاس موضوعات سه بعدی از دستورات Scale و ۳D Scale استفاده می شود.

که در ادامه تک تک دستورات بالا را توضیح خواهم داد.

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

نکته

  • روش انتخاب موضوعات سه بعدی دقیقا مانند بخش دو بعدی می باشد.
  • برای انتخاب موضوعات سه بعدی می توانید روی آنها کلیک کنید و یا اینکه پنجره ی انتخابی را باز کنید.

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

این مطالب مهم را از دست ندهید:

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

 

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس

دستورات اصلی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial