جابجایی اشکال انتخاب شده در اتوکد

جابجایی اشکال انتخاب شده در اتوکد  با استفاده از فرمان Move

برای جابه‌جا کردن اشکال و احجام انتخاب‌شده، در سه راستای (x,y,z) مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماهیت این فرمان ویرایشی می‌باشد.

 جابجایی اشکال انتخاب شده در اتوکد

  • کلید ترکیبی این فرمان حرف M می‌باشد.

مکان:

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify ← فرمان Move

  • این فرمان در سربرگ Modify و نوارابزار Modify قرار دارد.

روش‌های فعال‌سازی فرمان Move

  • تایپ حرف M در خط فرمان و بعد فشردن کلید Enter بر روی صفحه کیبورد

  • کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار Modify

  • کلیک کردن بر روی این فرمان در سربرگ Modify

 

 این مطالب کاربردی را از دست ندهید:

 

روش‌های اجرای فرمان Move

  1. جابه‌جایی به‌صورت چشمی (با استفاده از نقاط کمکی)

مراحل اجرا:

  • انتخاب اشکال موردنظر ← فعال‌سازی فرمان Move ← تعیین نقطه‌ی شروع جابجایی (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تعیین نقطه‌ی پایان جابجایی (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه)

جابجایی اشکال انتخاب شده در اتوکد

 

 

  1. جابه‌جایی با استفاده از نقاط کمکی، با تعیین فاصله و زاویه‌ی دقیق در هنگام جابه‌جایی

مراحل اجرا:

  • انتخاب اشکال موردنظر ← فعال‌سازی فرمان Move ← تعیین نقطه‌ی شروع جابجایی (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تعیین جهت جابه‌جایی از طریق موس ← تایپ عدد فاصله‌ی جابه‌جایی ← کلید TAB ← تایپ عدد زاویه‌ی جابه‌جایی ← فشردن کلید Enter

نکته:

·   در این روش، مکان نقطه‌ی شروع و یا نقطه‌ی پایان به‌صورت چشمی و با توجه به عناصر دیگر موجود درصحنه و یا با استفاده از گیره‌های کمکی (OBJECT SNAP) انجام می‌شود.

·    اگر کلید F8 فعال باشد، فقط می‌توانید در جهت افقی و عمودی، موضوعات انتخاب‌شده را جابه‌جا کنید. (این روش مرسوم‌ترین حالت جابه‌جایی است.)

 

 


این مقاله ی آموزشی بخش کوچکی از بسته ی آموزشی پادشاهان اتوکد ۲۰۱۷ میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی