تکنیک های ترسیم بیضی

فرمان Ellipse

برای ترسیم بیضی در حالات و شرایط مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماهیت این فرمان ترسیمی است.

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Draw ← فرمان Circle
 • این فرمان در سربرگ Draw و نوارابزار Draw قرار دارد.

 

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف EL هست.

روش‌های فعال‌سازی فرمان Ellipse

 1. تایپ حرف EL در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار و پالت Draw
 3. کلیک کردن بر روی این فرمان در سربرگ Draw (ویژه کاربران سابق اتوکد)

 

این فرمان به سه روش قابل‌اجرا هست که در ادامه هرکدام را توضیح خواهم داد.


روش‌های اجرا:

 1. Center (تعیین مرکز بیضی)
 • فعال‌سازی فرمان Ellipse Center ← تعیین نقطه‌ی مبنا یا همان نقطه‌ی شروع (مرکز بیضی) ← تعیین نقطه‌ی دوم که مشخصه طول بیضی است ← تعین جهت قرارگیری بیضی (از طریق موس) ← تایپ میزان شعاع بیضی در خط فرمان ← فشردن کلید Enter


این مطالب را از دست ندهید:


 1. Axis, end (تعیین محور و نقطه‌ی پایانی)
 • فعال‌سازی فرمان Ellipse Axis, end ← تعیین نقطه‌ی مبنا یا همان نقطه‌ی شروع ← تعیین نقطه‌ی دوم که مشخصه طول بیضی است ← تعیین نقطه‌ی سوم که مشخصه قطر (شعاع) بیضی است.

 1. Ellipse Arc

برای ترسیم کمانی از یک بیضی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

روش اجرا:

 • فعال‌سازی فرمان Ellipse Arc← تعیین نقطه‌ی مبنا یا همان نقطه‌ی شروع ← تعیین نقطه‌ی دوم که مشخصه طول بیضی هست ← تعین جهت قرارگیری بیضی (از طریق موس) ← تایپ میزان شعاع بیضی در خط فرمان ← فشردن کلید Enter ← تعیین نقطه‌ی شروع انتخاب زاویه (از طریق چپ کلیک بر روی صفحه) ← انتخاب میزان درجه‌ی مناسب با استفاده از موس و یا تایپ کردن درجه‌ی مناسب (در صورت تایپ باید بعد از آن کلید Enter بفشارید.)


نکته:

·       منظور از ماهیت ویرایشی چیست؟

منظور این است که این فرمان جز فرمان‌های ویرایشی است و در پالت، نوارابزار و سربرگ Modify قرار دارند و بعد از فعالسازی این نوع دستورات میتوانید موضوعات انتخاب شده را ویرایش کنید.

·       منظور از ماهیت ترسیمی چیست؟

منظور این است که این فرمان موردنظر، جز فرمان‌های ترسیمی است و در پالت، نوارابزار و سربرگ Draw قرار دارند و بعد از فعالسازی این نوع دستورات میتوانید یک شکلی را ترسیم کنید.


فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial