تکنیک های استفاده از موس در اتوکد ۲۰۱۷

تکنیک های استفاده از موس در اتوکد ۲۰۱۷

این اصل بسیار بسیار مهم است. پس حتماً بعد از خواندن هر گزینه، آن را امتحان کنید.

 •  با چرخاندن غلتک موس می‌توان عملیات زوم مثبت (بزرگنمایی) و زوم منفی (کوچک نمایی) را انجام داد.

 •  با دو بار فشار دادن غلتک موس، عملیات zoom extents انجام می‌شود. (در این حالت هر چیزی که در صفحه کاری ترسیم‌شده باشد، به مرکز تصویر منتقل می‌شود و برای پیدا کردن موضوعات ترسیم‌شده هم از این فرمان استفاده می‌شود.)
 •  با راست کلیک کردن بر روی صفحه‌ی کاری، می‌توان آخرین فرمان اجرایی را مجدداً انتخاب نمود.
 •  اگر در حین اجرای فرمان و یا انتخاب موضوعات، راست کلیک کنید، موضوعات و دستوراتی متناسب با فرمان جاری، یا اشکال انتخاب‌شده، در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.
 •  بعد از فعال سازی دستورات در اتوکد، با چپ کلیک کردن بر روی صحنه می‌توان نقطه‌ای را به‌عنوان نقطه‌ی مبنا یا شروع انتخاب نمود.

 

این مطالب شگفت انگیز را از دست ندهید:

 

 

 •  برای انتخاب موضوعات می‌توان بر روی هر موضوع چپ کلیک نمود. (برای انتخاب مجموعه‌ای از موضوعات می‌توان پنجره‌ی انتخابی باز نمود.)
 • با چپ کلیک کردن بر روی صفحه‌ی کاری و انتخاب دونقطه، پنجره‌ی انتخاب (selection box) باز می‌شود. اگر نقطه‌ی اول انتخاب و بعد عملیات درگ کردن را انجام دهید، پنجره‌ی انتخاب نامنظمی باز می‌گردد.
 •  اگر پنجره‌ی انتخاب از سمت راست به چپ باز شود، پنجره‌ی سبز رنگی ظاهر خواهد شد که در این حالت هر موضوعی که با این پنجره برخورد داشته باشد، انتخاب خواهد شد.
 • اگر پنجره‌ی انتخاب از سمت چپ به راست باز شود، پنجره‌ی آبی‌رنگی ظاهر خواهد شد که در این حالت فقط موضوعاتی انتخاب خواهد شد که به‌صورت کامل در محدوده آبی‌رنگ قرارگرفته باشند.

   

  تکنیک های استفاده از موس در اتوکد 2017

 


 

این مقاله ی آموزشی بخش کوچکی از بسته ی آموزشی پادشاهان اتوکد ۲۰۱۷ میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial