تنظیمات اولیه (بخش سه)

//تنظیمات اولیه (بخش سه)

تنظیمات اولیه (بخش سه)

دهمین زیر مجموعه: Units Setup  (بسیار مهم)

با کلیک کردن بر روی این گزینه پنجره ای به همین نام باز می شود که به شما این امکان را می دهد که واحد ترسیمی احجام که یکی از مهمترین بخش های تنظیمات است را تغییر و یا تعیین کنید.

تنظیمات درون پنجره ی Units Setup

 • System Units Setup: در این قسمت می توانید واحد های سیستمی را مشخص کنید.(باکلیک کردن بر روی این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید اندازه ی Gride های صفحه ی کاری را مشخص کنید.
 • Display Units Scale: در این قسمت می توانید واحد های نمایشی که بعنوان اعداد قرار می گیرند را مشخص کنید و چون در ایران کار می کنیم، بایستی گزینه ی Metric را انتخاب کنید و در زیر مجموعه ی آن واحد Meters (متر) یا Centimeters (سانتیمتر) را انتخاب کنید.(بخش های بعدی هم مرتبط با واحدهای ترسیمی اینچ و فیت است که مختص ایران نیست.)
 • US Standard حالت های دیگر نمایش اعداد هستند.
 • Custom: در این بخش می توانید خودتان یک واحد ترسیمی را تعریف کنید.
 • Generic Units: این گزینه همین حالت پیشفرض واحد ترسیمی در تری دی مکس است.
 • Lighting Units: این بخش واحد عددی برای نورهاست که بهترین حالت این است که همین گزینه ی International فعال باشد.

نکته ی بسیار مهم:

همین طور که تا اینجا متوجه شدید، بخش Units Setup روی اعداد مد نظرما تاثیر می گذارد.

برای تغییر میزان اعداد، می توانید از فلش های بالا و پایین یا همان Spinners در بخش اعداد استفاده کنید. برای تشخیص بهتر، اسپینرها را در تصویر مشخص کرده ام.

در بخش جلوتر، در مورد تنظیمات اسپینرها، بیشتر صحبت خواهیم کرد.


 


یازدهمین زیر مجموعه: Plug-in Manager

با کلیک کردن بر روی این گزینه پنجره ی باز می شود که پلاگین های فعال را برای شما به نمایش می گذارد و شما میتوانید به نحوی آنها را مدیریت کنید.دوازدهمین زیر مجموعه: Preference Settings (بسیار مهم)

در این بخش تنظیمات کلی و جزئی مربوط به پروژه ای که باز کردید قرار دارد. با کلیک کردن بر روی این گزینه ی پنجره ای به همین نام برای شما باز می شود که دارای سربرگ ها (تب های) مختلفی میباشد که در ادامه پر کاربردترین آنها را خواهم گفت.

 • هر سربرگ شامل یک سری تنظیمات مربوط به خودش می باشد.

 

 • سربرگ های مهم در پنجره ی Preference Settings
 • سربرگ General
 • سربرگ Files
 • سربرگ View Ports

در ادامه تنظیمات مهم و کاربردی درون هر سربرگ را شرح خواهم داد.


زیرمجموعه ی دستور Preference Settings

سربرگ General

در این سربرگ تنظیمات عمومی نرم افزار تری دی مکس قرار دارد و با کلیک کردن بر روی این سربرگ پنجره ای مشابه زیر باز می شود که بخش های مهم آن را در تصویر مشخص کرده ام.


تنظیمات مهم در سربرگ General:

Scene Undo:

 • در این بخش می توانید تعدادی عملیاتی که به عقب بازگردانید را تعیین کنید. (در بخش Level می توانید تعداد را تعیین کنید که بهتر است این تعداد را بر روی ۵۰ فرمان تعیین کنید.)

Spinners:

در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به فلش های تغییر اعداد را تعیین کنید.

 • Precision: در این قسمت میزان تغییر اعداد را باید تعیین کنید که بهتر است عدد یک را در این قسمت انتخاب کنید.
 • Snap: در این قسمت میزان حساسیت برای کلیک کردن بر روی اسپینرها قابل تعیین است که در این بخش بهتر از عدد ۰٫۱ را تعیین کنید و تیکه گزینه ی use Snap را فعال کنید.
 • Warp Crosur Nier Sppiner: با فعال سازی این گزینه با جابه جایی موس، نشانگر موس نزدیک اسپینر ها خواهد ماند.


زیرمجموعه ی دستور Preference Settings

سربرگ File

در این سربرگ تنظیماتی مربوط به فایل و ذخیره سازی فایلهای پروژه وجود دارد. با کلیک کردن بر پنجره ای مشابه زیر باز می شود که بخش های مهم آن را در تصویر مشخص کرده ام.

مهمترین گزینه در سربرگ فایل، بخش Auto Backup می باشد.

وظیفه ی این بخش بک آپ گرفتن به صورت اتوماتیک، از پروژه ی در حال اجرا هستش که در ادامه تنظیمات این بخش را خواهم گفتم.

تنظیمات بخش Auto Backup

 • Enable: با فعال سازی این قسمت، عملیات گرفتن بک آپ، به صورت اتوماتیک، فعال می شود.
 • Number of Auto Backup: در این بخش تعداد بک آپ هایی که می خواهید گرفته شود را تعیین می کنید.(بهتر است که عدد این قسمت بر روی ۳ تنظیم شود.
 • Backup Interval: در این قسمت فاصله زمانی بین هر بک آپ را مشخص می کنیم. عدد این قسمت بر اساس دقیقه تنظیم می شود، وقتی که اینجا عدد ۵ را وارد میکنید یعنی اینکه هر ۵ دقیقه یک بار، تری دی مکس برای شما بک آپ بگیرد.

نکته ی بسیار مهم:

 

با توجه به تنظیمات، ما تعیین کردیم که تا سه مرتبه، با فاصله ی هر ۵ دقیقه یکبار، یک بک آپ گرفته بشود یعنی اینکه ما عملا فقط ۱۵ دقیقه ی آخر کار خود را داریم پس یادتان نرود که حتما خودتان بعد از انجام هر عملیاتی پروژه خود را ذخیره کنید.


 • Auto Backup File Name: در این قسمت می توانید یک نام برای فایلهای اتو بک آپ خود مشخص کنید.

نکته:

فایلهای بک آپ به صورت پیش فرض در مسیر زیر قرار دارند.

C:\Users\System Name\ Documents\3dsMax\autoback


زیرمجموعه ی دستور Preference Settings

سربرگ View Port

 • در این سربرگ تنظیماتی مربوط به گرافیک صحنه، حالت انتخاب موضوعات و اندازه ی اجزای تشکیل احجام وجود دارد. با کلیک کردن بر پنجره ای مشابه زیر باز می شود که بخش های مهم آن را در تصویر مشخص کرده ام.


تنظیمات مهم در سربرگ View Port:

View Port Parameters:

در این بخش تنظیمات مربوط به اندازه ی ورتکس ها (نقاط تشکیل دهنده ی احجام) قرار دارد.

Show vertices as dots: با فعال سازی این گزینه ورتکس ها و نقاط در صحنه ی کاری دیده خواهند شد.

Size: در این قسمت می توانید اندازه ی نقاط تشکیل دهنده (ورتکس ها) را در احجام سه بعدی تعیین کنید که بهتر است این گزینه ی بر روی عدد ۴ تنظیم شود.

Handle Size: در این قسمت می توانید اندازه ی نقاط تشکیل دهنده (ورتکس ها) را در اشکال دوبعدی تعیین کنید که بهتر است این گزینه ی بر روی عدد ۳ تنظیم شود.


Selection/preview highlights

در این بخش تنظیمات مربوط به حالت گرافیکی انتخاب و نمایش موضوعات انتخاب شده قرار دارد.

Selection/preview highlights: با فعال سازی تیک جلوی این گزینه، تنظیمات انجام شده در صحنه ی کاری فعال و غیر فعال می شود.

 

Preview

در این قسمت تنظیمات مربوط به حالت قبل از انتخاب موضوعات، قرار دارد.

–اگر تیکه گزینه Overly فعال گردد، با رفتن موس بر روی موضوعات، یک هاله ی کم رنگ بر روی آن موضوع ایجاد می شود که نشان میدهد موس بر روی این موضوع می باشد.

–اگر تیکه گزینه Outline فعال گردد، با رفتن موس روی موضوعات، یک خط زرد رنگ دور آن موضوع ایجاد می شود که نشان می دهد موس بر روی این موضوع می باشد.


نکته:

در قسمت Preview بهتر است فقط تیکه گزینه ی Outline فعال گردد.


Selection

در این قسمت تنظیمات مربوط به حالت موضوعات انتخاب شده قرار دارد.

–اگر تیکه گزینه Overly فعال گردد، بعد از انتخاب موضوعات، یک هاله ی کم رنگ بر روی آن موضوع ایجاد می شود که نشان میدهد این موضوع انتخاب شده است.

–اگر تیکه گزینه Outline فعال گردد، بعد از انتخاب موضوعات، یک خط آبی رنگ دور آن موضوع ایجاد می شود که نشان می دهد این موضوع انتخاب شده است.


نکته:

در قسمت Selection بهتر است فقط تیکه گزینه ی Outline فعال گردد.


Displey Driver

در این بخش تنظیمات مربوط به کارت گرافیک صحنه در تری دی مکس قرار دارد.

Chose Driver

با کلیک کردن بر روی این گزینه، پنجره ای مشابه پنجره ی زیر، برای شما باز می شود که شما میتوانید حالت های گرافیکی صحنه را که با کارت گرافیک سیستم شما سازگار است را انتخاب کنید.

در صورت ایجاد عیب و ایراد در حالت نمایش موضوعات بایستی در این قسمت حالت گرافیکی صحنه را تغییر دهید و گزینه های موجود در این بخش را تست کنید و ببینید که کدام با سیستم شما سازگار است.


نکته:

بعد از انتخاب هر کدام از حالات، حتما باید تری دی مکس را ببندید و مجدد باز کنید.


جمع بندی:

تا اینجا با محیط کاری تری دی مکس آشنا شدید، یادگرفتید که چطور صفحه ی کاری خود را بچینید، مقیاس ترسیمی خود را تعیین کنید، از فایل های مورد نظر بک آپ بگیرید و گرافیک صحنه ی کاری و حالت نمایش موضوعات را مدیریت کنید.

 

اینجا اصل سوم هم به اتمام میرسد و در ادامه با آموزش اصل چهارم، تری دی مکس را ادامه خواهیم داد.

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان تری دی مکس ۲۰۱۸ می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

کانال آموزش اتوکد

tutorial

توسط | فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۷|3ds max 2018|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

اعتقاد دارم که همه میتوانند پر قدرت وارد بازار کار حرفه ای شوند و آنهایی هم که درون این میدان نبرد هستند باید به ایده آل هایشان برسند. من تصمیم گرفتم این بستر را برای علاقه مندان فراهم کنم. پس به شما کارهایی را یاد می دهم که دیگران حاضر نیستند انجام بدهند تا بتوانید در اینده کارهایی را انجام دهید که دیگران قادر نیستند انجام دهند.

درج دیدگاه

تا دانلود رایگان فایل 18 راز نا گفته در اتوکد
فقط 4 ثانیه فاصله دارید.
فقط کافی ست ایمیل خود را وارد کنید.
از این پیج دست خالی بیرون نروید!!!
صبر کنید!!! حالا که 50 درصد راه را آمده اید!!!