ترکیب کردن احجام سه بعدی

ترکیب کردن احجام سه بعدی

دستور Union

از این دستور برای تلفیق کردن احجام سه بعدی استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف UNI می باشد .

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Solid Editing

  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Bolean ← Union 

 

 ترکیب کردن احجام سه بعدی

 

 

این مطلب کاربردی را از دست ندهید:

 

روش فعال سازی و اجرا

  • کلیک بر روی دستور Union ← انتخاب موضوعات مورد نظر ← فشردن کلید اینتر

ترکیب کردن احجام سه بعدی

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، حلقه و مکعب بعد از اجرای دستور Union باهم تلفیق و به یک شکل واحد در آمدند.

 

 

 


 

 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی ازبسته اموزشی پادشاهان اتوکد میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial