ترسیم چند ضلعی‌های یکپارچه و منتظم

فرمان Polygon 

برای ترسیم چندضلعی‌های یکپارچه به‌صورت محیطی یا محاطی، از این فرمان استفاده می‌شود.

ماهیت این فرمان ترسیمی است. 

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon


مکان:

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Draw ← فرمان Polygon
  • این فرمان در سربرگ Draw و نوارابزار Draw قرار دارد.

 

  • کلید ترکیبی فرمان Polygon حرف Pol است.

 


Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon

این مطالب را از دست ندهید:

 Polygon Polygon Polygon


روش‌های فعال‌سازی:

  1. تایپ حرف Pol در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
  2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار و سربرگ و پالت Draw

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon


روش اجرای فرمان Polygon

  • فعال‌سازی فرمان Polygon ← تعیین تعداد اضلاع ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده ← تعیین نقطه‌ی مبنا یا همان شروع بر روی صفحه ی کاری← تعیین محیطی (Inscribed in circle) یا محاطی (Circumscribed about circle) بودن چند ضلعی ← تایپ عدد شعاع ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon


نکته:

·   در چندضلعی‌های محیطی، رأس‌های چندضلعی بر روی کمان دایره قرار می‌گیرند و فاصله مرکز دایره تا رأس‌های چندضلعی، مساوی با عدد واردشده برای شعاع می‌شود.

·   اما در چندضلعی‌های محاطی، اضلاع بر روی کمان دایره قرار می‌گیرند و فاصله مرکز دایره تا اضلاع، مساوی با عدد واردشده برای شعاع می‌شود.

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon


Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon Polygon


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial