ترسیم مکعب مستطیل

دستور BOX

از این دستور برای ایجاد مکعب مربع و یا مکعب مستطیل استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف Box می باشد

ترسیم مکعب مستطیل

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Box
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Box

ترسیم مکعب مستطیل

دستورboxدستورbox

این نکات مهم را از دست ندهید:

دستورات Rotate و ۳D Rotate

حالات اشکال انتخاب شده

دستورات Scale و ۳D Scale

دستورboxدستورboxترسیم مکعب مستطیل

دستورboxدستورbox

روش های فعال سازی و اجرا دستور BOX

برای ترسیم مکعب از دو روش می توان استفاده نمود.

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

  • کلیک بر روی دستور BOX ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← انتخاب نقطه ی دوم در صحنه ی کاری با استفاده از چپ کلیک (بعنوان طول و عرض مکعب) ← تعیین جهت ارتفاع استفاده از موس و تایید میزان آن با استفاده از چپ کلیک

دستورboxدستورbox

روش دوم: ترسیم با طول، عرض و ارتفاع دقیق

  • کلیک بر روی دستور BOX ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ←تایپ عدد طول ← فشردن کلید Tab ← تایپ عدد عرض ← فشردن کلید اینتر ← تعیین جهت با استفاده از موس ← تایپ عدد ارتفاع ← فشردن کلید اینتر برای تایید عدد تایپ شده

نکته انگیزشی:

“خواستن” نقطه‌ی آغازین تمام هدف‌ها است، نه “امیدوار بودن”، نه “آرزو داشتن”، بلکه یک “خواستن شدید از اعماق قلب” که به انسان قدرتی نامحدود می‌دهد!

ناپلئون هیل

ترسیم مکعب مستطیل

دستورboxدستورbox

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

ترسیم مکعب مستطیل

ترسیم مکعب مستطیل

دستورboxدستورbox

دستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورbox

دستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورboxدستورbترسیم مکعب مستطیلoxدستورboxدستورboxدستورboxدستورbox


 ترسیم مکعب مستطیل

این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

 ترسیم مکعب مستطیل

کانال آموزش اتوکد

tutorial