ترسیم خطوط یکپارچه

 

فرمان Polyline

برای ترسیم خطوط و چندضلعی‌های یکپارچه باضخامت‌های مختلف از این فرمان استفاده می‌شود.

ماهیت این فرمان ترسیمی است.

 

 


مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Draw ← فرمان Polyline
 • این فرمان در سربرگ Draw و نوارابزار Draw قرار دارد.

 

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف PL است.

 


این مطالب را از دست ندهید: 


روش‌های فعال‌سازی:

 1. تایپ حرف PL در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار Draw
 3. کلیک کردن بر روی این فرمان در سربرگ Draw

فرمان Polyline مانند همه‌ی فرمان‌های اتوکد به چندین روش اجرا می‌شود: (روش اجرای این دستور مانند فرمان Line است.)

الف ) به‌صورت چشمی

مراحل اجرا:

 • فعال‌سازی فرمان Polyline ← تعیین نقطه‌ی شروع (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تعیین جهت با استفاده از موس و تعیین نقطه‌ی پایان (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه)

 

 

ب) ترسیم با اندازه دقیق

مراحل اجرا:

 • فعال‌سازی فرمان Polyline ← تعیین نقطه‌ی شروع (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تعیین جهت با استفاده از موس و واردکردن عدد طول در خط فرمان ← فشردن کلید Enter برای تائید عدد واردشده

ج ) ترسیم با اندازه و زاویه دقیق

مراحل اجرا:

 • فعال‌سازی فرمان Polyline ← تعیین نقطه‌ی شروع (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تعیین جهت با استفاده از موس و واردکردن عدد طول در خط فرمان ← فشردن کلید Tab (بر روی کیبورد) ← تایپ عدد زاویه ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده

چ ) ترسیم با اندازه و زاویه دقیق باضخامت تعیین‌شده:

 • فعال‌سازی فرمان Polyline ← تعیین نقطه‌ی شروع (با چپ کلیک کردن بر روی صفحه) ← تایپ حرف H (Half Width) ← فشردن کلید Enter ← تایپ عدد ضخامت نصفه ی اول خط در خط فرمان ← فشردن کلید Enter ← تایپ عدد ضخامت نصفه‌ی دیگر خط در خط فرمان ← فشردن کلید Enter ← تعیین جهت با استفاده از موس و واردکردن عدد طول در خط فرمان ← فشردن کلید Tab (بر روی کیبورد) ← تایپ عدد زاویه ← فشردن کلید Enter برای تائید اعداد واردشده

 


نکته:

·       در این روش، مکان نقطه‌ی مبنا به‌صورت چشمی و با توجه به عناصر موجود درصحنه و یا با استفاده از نقاط کمکی (OBJECT SNAP) انجام می‌شود.

 

·       با فعال بودن گزینه f8 (فرمان ortho mode) در هنگام اجرای این فرمان، اشکال انتخاب‌شده را فقط می‌توان در راستای افقی و عمودی (۹۰ درجه) چرخاند و یا دوران داد.

 


(( نکته انگیزشی ))

 • روزی خواهد رسید که افرادی که به شما باور نداشتند، به همه خواهند گفت که چگونه با شما آشنا شدند.

جانی دپ


فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial